LOTNICZY TYDZIEŃ

LOTNICZY TYDZIEŃ

Przez ponad tydzień funkcjonująca w Jednostce Sekcja Lotniczego Rozpoznania Zagrożeń przeprowadzała loty szkoleniowe i doskonalące załogi motolotni. Szkolenia obejmowały teorię oraz obsługę naziemną wraz z praktycznym przygotowaniem do lotu.  Załogi operowały z...