W 1 Brygadzie Logistycznej dobiegł końca czterodniowy kurs z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W dniach 15-18 listopada 9 instruktorów-ratowników medycznych z Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Kowalewku szkoliło kadrę oraz pracowników Brygady z zasad udzielania pierwszej pomocy, która bardzo często ma decydujące znaczenie w ratowaniu życia. To nie było rutynowe szkolenie dla określonej grupy, to była akcja ze świadomym udziałem wszystkich, bez wyjątku.
Ratownicy z Kowalewka, przy udziale także personelu medycznego Brygady, w ciągu czterech dni przeszkolili ponad 600 osób. Zajęcia obejmowały część teoretyczną, wprowadzjącą w tematykę pierwszej pomocy oraz praktyczną, pozwalającą przećwiczyć warianty jej udzielania przy różnych wypadkach i okolicznościach.
Uczestnicy szkolenia otrzymali podstawy wiedzy z zakresu postępowania z osobą w stanie omdlenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, radzenia sobie z ciałem obcym w drogach oddechowych, atakiem drgawek, a więc przypadków, z którymi można spotkać się po prostu na ulicy. „To nie ma być obszerna i szczegółowa dawka wiedzy specjalistycznej i nie celem szkolenia jest wykształcenie nowych ratowników medycznych. Kurs ma wykształcić w uczestnikach poczucie pewności siebie w przypadku zaistnienia konieczności niesienia pomocy przedmedycznej. To właśnie strach przed tym, czy wiemy, co, jak i kiedy robić powoduje, że wielu poszkodowanych nie otrzymuje pomocy, mimo, iż wokół znajduje się mnóstwo gapiów.” – mówi ratownik Bartłomiej Najdowski.
Pomoc przedmedyczna niejednokrotnie ma kluczowe znaczenie dla dalszego ratowania zdrowia i życia poszkodowanych. Jej niezwłoczne i prawidłowe przeprowadzenie może uratować życie lub niedopuścić do powstania nieodwracalnych zmian w organiźmie. Ważne jest, by wiedzieć jak się do tego zabrać, dlatego część praktyczna stanowiła zdecydowaną większość czasu przeznaczonego na kurs. Każdy uczestnik na poszczególnych stanowiskach mógł bez ograniczeń ćwiczyć, pytać i powtarzać czynności z zakresu pierwszej pomocy do ich pełnego opanowania, a cierpliwość instruktorów była niewyczerpalna.
Kurs nie doszedłby do skutku bez zaangażowania JPR, czyli Jednostki Poszukiwawczo Ratowniczej w Kowalewku. Jej komendant Krzysztof Napieralski, mimo napiętego planu szkoleń, nasze zaproszenie przyjął z pełnym zaangażowaniem. Jednostka istnieje od 2003 roku i jest jedną z dwóch fukncjonujących w kraju. Jej kadra instruktorska w większości przypadków została wykształcona przez doświadczonych już fachowców jej starszej siostry ze Złotoryi, a sam komendant z niezwykłym szacunkiem wyraża się o tamtejszym komendancie Janie Czesławie Kusku, który od lat wspiera swoich młodszych kolegów pierwotnie z Drążna, a teraz z Kowalewka.
Jej kadrę stanowią 42 osoby, które na co dzień wykonują zadania ochotniczej straży pożarnej i dodatkowo prowadzą statutową działalność na rzecz obronności Państwa. „Wśród nas są instruktorzy specjalizujący się w szkoleniu ze wspinaczki wysokogórskiej, nurkowania, skoków spadochronowych, łączności, prowadzenia pojazdów motorowodnych i innych. Jeśli potrzebujemy wypożyczyć specjalistyczny sprzęt, którego nam brakuje po prostu zwracamy się do naszych kolegów ze Złotoryi i prowadzimy kursy w oparciu a własną kadrę. Naszym dążeniem jest rozbudowa i profesjonalne wyposażenie jednostki. Wytrwałości i ofiarności nam nie brakuje, ale mamy nadzieję, że zostaną one kiedyś zauważone i docenione mocniej” – mówi komendant Krzysztof Napieralski.
 Zakres działalności jednostki jest imponujący. Za czasów funkcjonowania zasadniczej służby wojskowej JPR prowadziła szkolenia obronne dla młodzieży z zakresu podstaw strzelectwa, bronioznawstwa, musztry. Obecnie, a od 2006 roku pod patronatem MON prowadzi także kursy przetrwania w trudnych warunkach, szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej i inne, w oparciu o wymieniane wyżej specjalności swoich instruktorów. Mają swoją wewnętrzną hierarchię, drogę awansowania i niesłychany zapał do służby na rzecz obronności kraju.
Ten zapał w ostatnim dniu szkolenia docenił i ciepło podsumował płk Eugeniusz Orzechowski, pełniący obowiązki dowódcy 1 Brygady Logistycznej. Dowódca serdecznie podziękował wszystkim instruktorom za sprawne zorganizowanie szkolenia dla ponadpółtysięcznej grupy logistyków. „Zrobiliście to tak rzetelnie i sprawnie, że szczerze się przyznam przerosło to moje oczekiwania i zniwelowało pierwotne niedowierzanie. Jeśli dzięki Wam, choć jedno zdrowie lub życie zostanie kiedyś uratowane, to czas ten wart był poświęcenia i oderwania się od naszych codziennych zadań” – mówił pułkownik Orzechowski. Dowódca wręczył każdemu z instruktorów list z podziękowaniami, pamiątkową monetę i brygadową „jedynkę” do noszenia w klapie munduru.
JPR obiecała jeszcze w tym roku przeszkolić naszych logistyków z Czarnego. Nasze pozostałe jednostki, mamy nadzieję, że niedługo, również znajdą się w grafiku szkoleń Ochotników z Kowalewka.

Jednostka realizuje zadania statutowe na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i obrony narodowej.
Została powołana do życia w 2003 roku i od tego czasu prowadzi działania operacyjne na terenie całego kraju.
Jest jedyną tego typu jednostką w regionie.

Kadra JRM wywodzi się z szeregów 141 BDH „HABAS” im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a także żołnierzy rezerwy, funkcjonariuszy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka powstała z inicjatywy kadry „Habasu”, a jej trzon stanowili między innymi : Tomasz Kiss-Orski, Piotr Chudy, Paweł Nowakowski, Bartłomiej Grzeszczak, Wojciech Szymkowiak, Marcin Kryszak, Piotr Walczak,Krzysztof Napieralski.

Już na etapie tworzenia Jednostki większość przyszłej kadry tworzyli spadochroniarze, oraz absolwenci elitarnego Kursu Działań Specjalnych „TRAWERS” dla kandydatów do wojsk powietrzno-desantowych i jednostek specjalnych .JRM czynie uczestniczy w różnych zawodach i szkoleniach lotniczych, także spadochronowych, odnosząc w tej dziedzinie duże sukcesy. Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia przez Jednostkę form działań prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży głównie z terenów wiejskich np. realizacja szkoleń wspieranych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Docelowo w strukturach JRM mają działać cztery sekcje:
-Ratownictwa medycznego
-Ratownictwa specjalnego
-Łączności
-Logistyczna

Przy Jednostce działa także grupa ASG – Bojowa Grupa Rozpoznawcza „Orion”

Status prawny

Jednostka jest formacją ochotniczej straży pożarnej działającą w oparciu o następujące akty prawne:
– Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej,
– Ustawa z dn. 18.01.1996 o kulturze fizycznej,
– Ustawa z dn. 07.04.1989 prawo o stowarzyszeniach,
– Statut stowarzyszenia.

Cele działania

1. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i kultury oraz sportu, wypoczynku i edukacji ekologicznej, poprzez organizowanie baz szkoleniowo-wypoczynkowych, biwaków, wypraw i obozów.
2. Prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, wodnego, chemicznego, jaskiniowego, medycznego i lotniczego.
3. Prowadzenie wśród młodzieży działalności w zakresie wychowania patriotyczno obronnego i przysposobienia do służby wojskowej oraz organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-obronnym.
4. Utrzymywanie w stałej gotowości podległych sekcji do prowadzenia działań ratowniczych i włączenia w struktury obrony terytorialnej na wypadek ogłoszenia stanu zagrożenia państwa lub wojny.

Współpraca z Państwowym Ratownictwem Medycznym
Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.03.2011r. Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku została wpisana do rejestru podmiotów współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.