Przez ponad tydzień funkcjonująca w Jednostce Sekcja Lotniczego Rozpoznania Zagrożeń przeprowadzała loty szkoleniowe i doskonalące załogi motolotni. Szkolenia obejmowały teorię oraz obsługę naziemną wraz z praktycznym przygotowaniem do lotu.  Załogi operowały z lądowiska w Kowalewku jak również Olszewki.  Loty przeprowadzano na terenie Powiatu Nakielskiego, Żnińskiego oraz w województwie Wielkopolskim , gdzie przeprowadzono starty i lądowania na lotnisku w  Obornikach.