JRS KOWALEWKO: TERENOWE ZAJĘCIA

JRS KOWALEWKO: TERENOWE ZAJĘCIA

Zajęcia doskonalące z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalenie technik jazdy pojazdem terenowym przeprowadzono dla kandydatów do służby w JRS Kowalewko. Ćwiczenia obejmowały postępowanie z poszkodowanym podczas zderzenia drogowego, ewakuację z pojazdu oraz...
Wywiad z Andrzejem K Kisiel

Wywiad z Andrzejem K Kisiel

Warto posłuchać.   <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9gYYKdb9_2Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"...
JRS KOWALEWKO: LOTNY TYDZIEŃ

JRS KOWALEWKO: LOTNY TYDZIEŃ

Miniony tydzień upłynął w JRS Kowalewko na zajęciach lotniczych. Sekcja lotniczego rozpoznania zagrożeń przeprowadziła szereg lotów doskonalących załogę motolotni jak również przeprowadziła zajęcia dla młodzieży aspirującej do służby z tematyki nawigacji lotniczej...
JRS KOWALEWKO – SZKOLENIE WODNE

JRS KOWALEWKO – SZKOLENIE WODNE

W ramach zarządzonego przez dowódcę JOT programu zajęć szkoleniowych w sezonie wakacyjnym dla kandydatów do służby w JRS oraz ratowników stałych po odbytym szkoleniu podstawowym ruszyły zajęcia o szerokim spektrum. Na pierwszy rzut wzięto tematykę wodniacką, która to...