Zajęcia doskonalące z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalenie technik jazdy pojazdem terenowym przeprowadzono dla kandydatów do służby w JRS Kowalewko. Ćwiczenia obejmowały postępowanie z poszkodowanym podczas zderzenia drogowego, ewakuację z pojazdu oraz transport rannego przy pomocy deski ortopedycznej, a także zapoznanie się z wyposażeniem torby PSP R1. Omówiono także zasady poruszania się pojazdem uprzywilejowanym oraz pracę na radiostacji i przekazywanie miejsca zdarzenia służbą Państwowej Straży Pożarnej i jednostek systemowych KSRG.