Szkolenie desantowo-spadochronowe.

Szkolenie desantowo-spadochronowe.

Szkolenie desantowo-spadochronowe. Kandydaci ubiegają się o uzyskanie prestiżowej odznaki. Od 1 lipca 2017 r. zgodnie z rocznym planem działalności OSP JRS Kowalewko realizuje szkolenie desantowo-spadochronowe dla kandydatów do służby w formacjach mundurowych....