Szkolenie desantowo-spadochronowe. Kandydaci ubiegają się o uzyskanie prestiżowej odznaki.

Od 1 lipca 2017 r. zgodnie z rocznym planem działalności OSP JRS Kowalewko realizuje szkolenie desantowo-spadochronowe dla kandydatów do służby w formacjach mundurowych.

Szkolenie składa się  z dwóch części: teoretyczna, która obejmuje między innymi takie zagadnienia jak Prawo Lotnicze, budowę spadochronów, sytuacje awaryjne, technikę skoku, meteorologię oraz część praktyczną obejmującą wykonywanie skoków spadochronowych z samolotu AN-2. Kursanci wykonują od 3 do 5 skoków z wysokości od 800 do 1200 m. do tego prestiżowego szkolenia udało się również zakwalifikować strzelcom współpracującym z OSP JRS Kowalewko, którzy przeszli roczny staż kandydacki w jednostce, pokonując liczne trudności i zostawiając sporo potu na ćwiczeniach.  Kandydaci ubiegają się o uzyskanie tytułu Skoczka Spadochronowego Formacji Ratowniczych, aby zdobyć tą prestiżową odznakę, prócz wykonywania skoków spadochronowych, należy wykazać się również znajomością historii Polskiego spadochroniarstwa oraz pokonać tzw. marsz prawdy na odcinku 100 km.

– Pomimo tak wygórowanych wymagań chętnych nie brakuje, co nas niezmiernie cieszy- komentuje komendant Krzysztof Napieralski – i dodaje, że w zaszczytnym gronie znajduje się również płeć piękna, która swoją wytrwałością i odwagą nie ustępuje mężczyznom, a nawet osiąga lepsze oceny w celności lądowania.

Działania Jednostki na rzecz obronności państwa prowadzone są w oparciu o kadrę oficerów i podoficerów służby czynnej i rezerwy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy służb mundurowych w tym MSWiA – instruktorów OSP JRS Kowalewko, a także absolwentów Kursów Działań Specjalnych Trawers dla kandydatów do służby w jednostkach powietrzno-desantowych i specjalnych, posiadających doświadczenie, określone kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne.

Uznając to za priorytet, działania szkoleniowe Jednostki ukierunkowane są aktualnie na współudział w przygotowaniu środowisk cywilnych do współpracy z komponentem wojskowym, na wypadek klęsk żywiołowych i stanów zagrożenia państwa. Trudnym do przecenienia elementem tego procesu jest również rozbudzenie obywatelskiej aktywności środowisk żołnierzy rezerwy. Między innymi temu celowi ma służyć realizacja doraźnych i stałych przedsięwzięć na rzecz umacniania obronności kraju i bezpieczeństwa powszechnego. Jednym z istotnych elementów, obecnie prowadzonej przez kadrę Jednostki działalności programowej jest organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów liceów ogólnokształcących o tzw. profilu wojskowym. Ich głównym celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, postaw propaństwowych i promowanie wśród młodzieży zawodowej służby wojskowej oraz umożliwienie zdobywania przydatnych w przyszłej służbie uprawnień i kwalifikacji specjalistycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna z Kowalewka od wielu lat w tym zakresie współpracuje ze szkołami z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, które realizują program edukacja dla bezpieczeństwa  należy wymienić chociażby takie placówki, w których młodzież już zdobywała spadochronowe szlify współpracując z OSP JRS Kowalewko, a należą do nich między innymi  Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim im. Jana Szatowskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, a także liczne organizacje pozarządowe jak chociażby Związek  Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego z Nakła nad Notecią pod dowództwem st. sierż. ZS Sławomira Polaków, który od kilku lat aktywnie realizuje swój program dla młodzieży z terenu powiatu nakielskiego i współpracuje  w tym zakresie z OSP Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

Materiał  kandydat – Bartosz Kuffel