Późnym wieczorem 3 lutego br. z terenu Bazy JRS w Kowalewku wyruszyła grupa śmiałków na tradycyjne zimowe bytowanie w terenie przygodnym. W iście zimowej scenerii oraz przy marznących opadach śniegu mieli pierwszej doby do pokonania kilkanaście kilometrów, oraz założenie pierwszego obozowiska. Zajęcia są stałym elementem szkolenia w Jednostce Ratownictwa Specjalnego i składają się z dwóch etapów, czyli zimowego oraz letniego. W trakcie zajęć uczestnicy pokonują własne słabości oraz wyrabiają tężyznę fizyczną, a także uczą się podstaw pracy z mapą i kompasem, budują ukrycia i schronienia, przyrządzają posiłki, w tym mają naukę rozpalania ognisk. Zajęcia zostały przeprowadzone pod okiem doświadczonego instruktora rat.spec. Błażeja Trelińskiego podoficera rezerwy Wojska Polskiego uczestnika misji w Iraku i Afganistanie oraz kierownika wielu kursów SERE.

Komenda Jednostki zaprasza chętne osoby do spróbowania swoich sił i możliwości w kolejnej edycji kursu, która odbędzie się 31 marca br. osoby chętne prosimy do zgłaszania się telefonicznie oraz śledzenia informacji na www.jrs-kowalewko.pl. , gdzie niebawem zostaną zamieszczone wymagania związane z uczestnictwem.