Zbiórka charytatywna „Pewna Akcja”

 

Ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pod dowództwem rat. spec. Błażeja Trelińskiego wyruszają na Wileńszczyznę.
Powodem tego jest znana i ogólnopolska akcja pomocy naszym rodakom oraz placówką oświatowym, które kultywują tradycje Rzeczypospolitej na jej dawnych Kresach Wschodnich.

,,Pewna Akcja”- taki tytuł przybrał ten szczytny, ogólnonarodowy zryw, w który ratownicy z Kowalewka angażują
się po raz kolejny, śladem lat ubiegłych i jednocześnie proszą wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie.

Każda osoba, która zechcepomóc proszona jest o kontakt telefoniczny lub bezpośredni przyjazd z darami na teren OSP JRS w Kowalewku, gdzie będzie mogła je przekazać.

Główne potrzeby stanowią: środki czystości osobistej, chemia gospodarcza, herbata, papier A4, pomoce naukowe, żywność trwała.

Daryzbierane będą do 25 stycznia 2019r.

Wszelkie informacje pod nr kom. 793-770-127.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.