Serdecznie zapraszamy na Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS organizowany w dniach 11-13 sierpnia 2023(edycja I) oraz 8-10 września 2023 (Edycja II).
Krajowe prawodawstwo (Ustawa o broni i amunicji, Rozporządzenie o Wzorcowym Regulaminie Strzelnicy) wymaga od osób, które chcą prowadzić zajęcia strzeleckie na strzelnicy odpowiednich uprawnień – uprawnień Prowadzącego Strzelanie. Osoba, która chce posiadać takie uprawnienia powinna odbyć 24 godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy przedlekarskiej.

Podczas kursu na prowadzącego strzelanie dowiesz się:

– jakie przepisy i obowiązki nakłada ustawodawca na prowadzącego strzelanie,
– jakie przepisy i komendy obowiązują w różnych dyscyplinach strzelectwa,
– jak planować strzelanie dla indywidualnych osób oraz małych i dużych grup,
– jak realizować sprawnie strzelanie,
– jak działa popularna broń palna,
– czym opatrywać rany i jak poradzić sobie z urazem na strzelnicy,
– kiedy spodziewać się zagrożenia i jak radzić sobie z trudnym strzelcem.

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie regulaminem opublikowanym na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat,
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń, lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera, lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego, lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika.
Osoba, nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Terminy szkoleń: 11-13 sierpnia (edycja I) oraz 8-10 września 2023 (edycja II)

Miejsce szkolenia: Strzelnica Kowalewko – część praktyczna oraz JRS Kowalewko – część teoretyczna (sala wykładowa JRS)

Koszt kursu 450 (350 kurs + 100 za wydanie dokumentu)

Zapisy: tel:503340398 lub 502729974

Zapraszamy

#Strzelnica Kowalewko
www.jrs-kowalewko.pl