17 listopada br. powracający z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie  rat.spec. Marek Kończewski na zaproszenie dyrekcji Powiatowego Zespołu Placówek Wychowawczych  w Hrubieszowie przeprowadził zajęcia dla młodzieży, które obejmowały między innymi podstawy pierwszej pomocy oraz zasady ewakuacji ludności cywilnej z obszarów zagrożonych poza strefą zagrożenia. Następnie zostały przeprowadzone zajęcia z podstaw udzielania pierwszej pomocy oraz zasad używania opatrunków osobistych.