28 lutego 2021r. OSP JRS Kowalewko zostało zadysponowane do zagrożenia miejscowego w miejscowości Weronika.  Zastęp 498-54 po dotarciu na miejscie i rozpoznaniu ustalił, że najprawdopodobniej awarii uległo auto osobowe, które zanieczyściło jezdnię substancją ropopochodną. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i nieutralizacji zagrożenia.  Druhowie działali wspólnie z zastepem 499-51 z OSP KSRG Gromadno.