W dniu wczorajszym tj. 22.09 br. ratownicy Jednostki już tradycyjnie brali udział w zabezpieczeniu medycznym zakończenia sezonu motocyklowego „Nadnoteckich Sokołów” Sekcji Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK z Nakła nad Notecią, która obchodziła jubileusz 10-lecia swojego powstania.

Po zbiórce która od wielu lat odbywa się przy Cukrowni Nakło kawalkada kilkuset motocyklistów przejechała do kościoła pw. św. Stanisława BM w Nakle nad Notecią, gdzie po uroczystym wprowadzeniu sztandaru KŻR-LOK została odprawiona Msza święta której przewodniczył ks. Marek Kusy. Po Mszy świętej członkowie sekcji podziękowali ks. Tadeuszowi Michalakowi – proboszczowi parafii, za lata współpracy oraz winszowali z okazji urodzin. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w nakielskim amfiteatrze.

Gro najbardziej wytrwałych i zaangażowanych działaczy zostało odznaczonych Krzyżami za Zasługi dla LOK. Współpraca wzajemna pomiędzy Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, a Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK z Nakła nad Notecią datowana jest na lata 90-te XX wieku kiedy to Komendant Krzysztof Napieralski wraz z kpt. rez. Janem Nowakowskim stosowne porozumienie spisali które to trwa nieprzerwanie na wielu płaszczyznach życia społecznego po dzień dzisiejszy.