W minionym tygodniu ratownik JRS Kowalewko,  Marek Kończewski brał udział w zorganizowanym transporcie poszkodowanego żołnierza ukraińskiego z brygady spadochronowej, którego leczenia podjął się szpital w Płocku. Przy wsparciu wielu instytucji oraz życzliwości firm prywatnych, a także koordynacji ze strony Ukraińskiego Czerwonego Krzyża udało się bezpiecznie i profesjonalnie dostarczyć Pana Siergieja do Polski. Międzynarodowa współpraca ratowników i wolontariuszy trwa nieprzerwanie od początku wojny,  spowodowało to wypracowanie odpowiednich metod działania w trakcie ewakuacji jak również transportu pacjentów często z urazami wielonarządowymi lub z terenów objętych walkami.