Wywiadu z Komendantem można dosłuchać na stronie Radia Nakło, link poniżej:

Wywiad z Komendantem