Miniony weekend upłynął ratownikom JRS Kowalewko na doskonaleniu umiejętności i podstawowych technik dotyczących ratownictwa wysokościowego. Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch blokach tematycznych tj. teoretyczne sprawdzenie i odświeżenie posiadanej wiedzy oraz zajęcia praktyczne w terenie. Sekcja Ratownictwa Specjalnego pod dowództwem rat.spec. Macieja Studzińskiego w sobotnie przedpołudnie wyruszyła z terenu Bazy Operacyjnej w Kowalewku na część praktyczną, która obejmowała następujące zagadnienia: budowa stanowisk ewakuacyjnych, dotarcie do osoby poszkodowanej metodą szybkiego zjazdu z wykorzystaniem lin statycznych, techniki wysokościowe w terenie zurbanizowanym, a także wejście na obiekt z wykorzystanie przyrządów wysokościowych. Zajęcia zostały powtórzone w niedzielne przedpołudnie w oparciu o infrastrukturę Bazy JRS i zakończyły się podsumowaniem oraz wyciągnięciem wniosków z poszczególnych etapów ćwiczeń oraz planowaniem kolejnych zajęć wysokościowych tym razem z wykorzystaniem śmigłowca.

www.jrs-kowalewko.pl