Miniony tydzień obfitował w wiele przedsięwzięć szkoleniowych w OSP JRS Kowalewko do nich można zaliczyć między innymi szkolenia strzeleckie Służby Więziennej. W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy podmiotami jest realizowany program doskonalenia umiejętności strzeleckich dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach. Wspieranie inicjatyw służb mundurowych podległych resortom siłowym oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności funkcjonariuszy jest stałym i nieodzownym elementem działalności Statutowej strażaków z Kowalewka.