W ramach zawartej przed kilkoma laty współpracy z 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen.bryg.Elżbiety Zawackiej ,,Zo” ratownicy JRS zostali zaproszeni do podzielenia się zdobytą wiedzą i spostrzeżeniami wyniesionymi z wojny na Ukrainie. Prezentacja została przeprowadzona w 83 batalionie lekkiej piechoty w Grudziądzu i była ukierunkowana dla oficerów i podoficerów grup szkolnych pełniących funkcję dowódców pododdziałów i batalionów. Tematyka obejmowała zarówno pomoc humanitarną oraz ewakuację ludności cywilnej i żołnierzy z linii frontu, a także elementy wykorzystania dronów, indywidualnych szkoleń żołnierzy z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Ważnym punktem prezentacji był również wykład działań nieregularnych i szkolenia żołnierzy z naciskiem na wykorzystanie infrastruktury miejskiej i terenowej, który poprowadził były podoficer GROM Andrzej K Kisiel.  Zajęcia koordynował ze strony WOT por. Igor Gutowski natomiast ze strony JRS rat.spec. Marek Kończewski, który jednocześnie w jednostce pełni funkcję koordynatora ds. humanitarnej pomocy Ukrainie.