13 marca br. Komendant JRS Krzysztof Napieralski oraz Szef Pionu Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Krzysztof SŁOMSKI podpisali porozumienie dotyczące wsparcia działań JRS na rzecz szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego . Celem porozumienia jest wzajemna współpraca dotycząca prawidłowego cyklu szkoleń instruktorów i starszych instruktorów szkolenia strzeleckiego w oparciu o potencjał kadrowo-sprzętowy JRS. Działalność Jednostki z Kowalewka i wspieranie zadań na rzecz obronności kraju realizowanych we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej są ściśle wpisane w Statutową działalność strażaków z Kowalewka, i trwają nieprzerwanie od dwudziestu lat. W ramach tych przedsięwzięć można również określić wymierne korzyści dla promocji regionu oraz wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem cywilnym a MON, która może przedłożyć się w trakcie zajęć dla młodzieży z klas mundurowych.