Na podstawie porozumień o współpracy zawartych przed kilkoma laty pomiędzy JRS Kowalewko, 8 Kujawsko Pomorską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej na obiektach JRS trwa intensywne szkolenie jej żołnierzy. Specyfika zajęć obejmuje szeroki wachlarz tematyczny, zakończony wykonywaniem strzelań z broni etatowej na dystansie 100m. Jednocześnie warto podkreślić, że również gro ratowników JRS zasila także szeregi WOT pełniąc służbę. Wychodząc naprzeciw potrzebom Wojska Polskiego oraz rozumiejąc problematykę związaną z bezpieczeństwem państwa i trwającym tuż za naszą granicą konfliktem zbrojnym, powinniśmy jako społeczeństwo być świadomi istniejących realnych zagrożeń, które mogą w najbliższej przyszłości dotyczyć także naszego regionu dlatego też Komenda JRS podjęła stosowną uchwałę o każdorazowym wspieraniu Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił komendant JRS Krzysztof Napieralski.

www.jrs-kowalewko.pl