Od 30 listopada na terenie Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku stacjonowało Wojsko Polskie, które w ramach współpracy realizowało wspólnie z ratownikami z Kowalewka zadania przygotowujące żołnierzy do udziału w misjach poza granicami kraju. Szkolenie typu SERE B ukierunkowane jest na podstawy przetrwania w trudnym terenie i obejmuje między innymi topografię, marsze kondycyjne, przeprawy terenowe w tym również pokonywanie przeszkód wodnych oraz zasady prowadzenia korespondencji radiowej. Żołnierze mieli również okazję do bytowania w terenie oraz naukę pozyskania wody oraz rozpalania ognisk za pomocą krzesiwa należy również nadmienić, że żołnierze w trakcie trwania kursu mają ograniczony czas na odpoczynek . W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele batalionów z Giżycka, Glewic oraz Bydgoszczy, którzy przy ścisłej współpracy z JRS Kowalewko wysoko ocenili poziom trudności szkolenia. Wieloletnia działalność JRS Kowalewko na rzecz obronności kraju oraz szerokiej współpracy z Wojskiem Polskim datowana jest na początek 2004 r. kiedy to został przeprowadzony pierwszy wspólny zakres działań i szkoleń młodzieży. W chwili obecnej szkolenia typu SERE są stałym elementem wieloletniej współpracy i zostały ujęte w rocznym kalendarzu przedsięwzięć prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego pomiędzy podmiotami. Ważnym i nieodzownym elementem do prawidłowego przebiegu takiego rodzaju szkolenia jest doskonała współpraca z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Szubin, które wspiera na każdym etapie Wojsko Polskie oraz JRS Kowalewko.