26 czerwca br. na terenie Bazy Operacyjnej JRS w Kowalewku, a także pobliskich kompleksach leśnych w ramach stosownych uzgodnień i zawartych porozumień zostały przeprowadzone ćwiczenia dla Kompanii Logistycznej 8 KP WOT z Bydgoszczy. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowe. Kilkudziesięciu żołnierzy w dość upalny dzień ćwiczyło różnego rodzaju scenariusze taktyczne, które zostały im przekazane przez weteranów Wojsk Specjalnych. Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe tylko dzięki dobrej współpracy cywilno-wojskowej. By wspierać mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego łączymy siły ze szkołami z regionu, a także urzędami oraz wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w tym takimi podmiotami jak Jednostka Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka- podkreślał dowódca kompanii por. Robert POCHOWSKI. Celem takich inicjatyw jest nie tylko zbudowanie kompetencji, ale również relacji zaufania i przygotowanie gruntu pod przyszłe współdziałanie z formacjami podległymi MSWiA. Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku dzięki swojej wieloletniej działalności na rzecz obronności kraju i wspierania procesów szkoleniowych zarówno młodzieży szkolnej jak i profesjonalnego szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego jest rzeczywiście ewenementem na terenie naszego województwa, w pozytywnym tego słowa znaczeniu relacjonował kpt. Przemysław Zalewski.

 www.jrs-kowalewko.pl