Kolejne planowane ćwiczenia rotacyjne 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostały przeprowadzone 11 czerwca w Kowalewku. W ramach porozumienia o współpracy z JRS zawartego w ubiegły roku żołnierze WOT regularnie szkolą się wymieniając wspólne doświadczenia z ratownikami z Kowalewka. Planowane ćwiczenia terenowe zakładały między innymi skryte przemieszczanie się plutonów oraz organizowanie zasadzek w tym również długodystansowy marsz ubezpieczony.  Ważnym elementem zajęć jest wspólne zgrywanie komponentów wojskowych z organizacjami pozarządowymi, które na wypadek klęsk żywiołowych mogą współdziałać i nieść skuteczną pomoc. Temu właśnie zagadnieniu służą wspólne ćwiczenia oraz wzajemna współpraca , której efekty mogliśmy poznać zarówno podczas usuwania skutków nawałnicy jak i w trakcie stanu epidemii Covid-19.