Od pierwszych dni napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę cały skład osobowy JRS włączył się czynnie w pomoc humanitarną. Ratownicy zorganizowali zbiórkę darów wśród lokalnej społeczności jak również w kręgach mundurowych. Odzew przerósł najśmielsze oczekiwania i już po upływie czterdziestu ośmiu godzin był gotowy pierwszy konwój z pomocą dla walczącej Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu czterech ratowników JRS, którzy już w trzecim dniu walk znaleźli się na terenie Ukrainy w celu nawiązania kontaktów z miejscowymi odbiorcami można było w sposób skuteczny dostarczyć dary bezpośrednio do miejsc objętych walkami. Pierwszy transport obejmował głównie środki medyczne oraz żywność długoterminową dla Obrony Terytorialnej, a także niezbędne środki higieniczne dla dzieci. Obecnie JRS przygotowuje się do czwartego konwoju, który swoją trasą obejmuje miejscowości Lwów, Łuck, Włodzimierz Wołyński oraz Równe. W drodze powrotnej każdorazowo zabierani są uchodźcy, których w liczbie 165 jak do tej pory udało się przetransportować na granicę RP. JRS otrzymało również wsparcie od takich podmiotów jak Tygodnik Lokalny Pałuki, Caritas Diecezji Bydgoskiej, Technikum Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Mroczy oraz strzelców korzystających ze Strzelnicy w Kowalewku.

www.jrs-kowalewko.pl