Bazę Operacyjną Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku w minioną środę wizytował zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st.bryg. Marek RUSOŃ, który pełni funkcję koordynatora ds. Ochotniczych Straży Pożarnych. W wizytacji udział wzięli również z ramienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Anna Maria Maćkowska, Komendant Gminny OSP Michał Olender oraz Radny Powiatowy Paweł Duda, który był inicjatorem spotkania.
Ratownicy zaprezentowali potencjał sprzętowy i infrastrukturę bazy oraz poruszyli kwestię dotychczasowej współpracy JRS z samorządem. Miłym akcentem spotkania były wspomnienia Komendanta st.bryg.Marka Rusonia , który miał już okazję spotkania na swojej drodze ratowników JRS jeszcze w ówczesnej bazie w Drążnie. Od tego pamiętnego czasu upłynęło przeszło 15 lat, ale pamięć pozostała i dobre wspomnienia dotyczące wspólnych ćwiczeń z JPR Złotoryja, która w tamtym czasie gościła w Drążnie szkoląc młodzież. Spotkanie było również okazją do poruszenia kwestii związanej z podpisywaniem stosownych umów, przedstawicieli samorządów z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które to wprowadziły zapisy nowej ustawy.