W ramach ćwiczeń w ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone terenowe zajęcia sekcji  motocyklowej. W warunkach wiosennych roztopów ratownicy przeprowadzili obsługę motocykli typu Honda 125 sl oraz wykonali podstawowe zajęcia zgrywające jazdę zespołową.  W ramach szkolenia sprawdzono stałe procedury wykorzystywane w trakcie poszukiwań osób zaginionych, a także przeprowadzono weryfikację umiejętności w pokonywaniu toru przeszkód, którym niejednokrotnie było naturalne środowisko spowodowane wiosennymi roztopami panującymi w obrębie prywatnych łąk nadnoteckich.  Stare poczciwe motocykle, które początki swojej służby pamiętają w latach dziewięćdziesiątych XX w. służąc głównie w Straży Granicznej swój renesans obecnie przechodzą w sekcjach jednostek poszukiwawczo-ratowniczych i specjalnych straży pożarnych .Od kilku lat nad prawidłowym tokiem szkolenia motocyklowych zwiadowców i łączników oraz kondycją leciwych maszyn czuwa szef służby technicznej Maciej Studziński.