Primaaprilisowy żart.

Wychodząc naprzeciw społecznemu zaangażowaniu ratowników JRS Kowalewko  oraz reprezentantów magistratu kcyńskiego Komenda JRS wystąpiła do Marszałka Senatu o dotację celową na rozbudowę pasa startowego obecnie wykorzystywanego przez motolotnie a także rozbudowę infrastruktury strzelnicy tak , aby mogły służyć podmiotom państwowym. Miło nam poinformować, że na ten cel OSP JRS Kowalewko otrzymało dotację 12.000.000zł co jest największym dofinansowaniem w województwie kujawsko-pomorskim na tego typu przedsięwzięcia.  W ramach programu RPO odnowa wsi oraz pobudzania środowisk lokalnej społeczności i tworzenia nowych miejsc pracy w/w dotacja spowoduje znaczne ożywienie gospodarcze, a także poprawi bezpośrednio możliwości szkoleniowe Wojska Polskiego. Przewiduje się wydłużenie istniejącego pasa startowego o 450m w kierunku wschodnim, a także budowę nowej osi strzeleckiej o dystansie 500m. Z planowanych przedsięwzięć również będą korzystać służby mundurowe zwłaszcza Wojsko Polskie, gdzie również swoje wsparcie w ramach dwunastomilionowej dotacji dla inwestycji wykazało Ministerstwo Obrony Narodowej. Planuje się że w ciągu roku będzie można szkolić około 3000 żołnierzy z zakresu strzelectwa jak również lotniczego wsparcia. Wstępnie podpisana umowa gwarantuję na stałe stacjonowanie dwóch śmigłowców typu Dromader, które będą realizowały zadania szkoleniowo treningowe. W najbliższym czasie zostaną podjęte rozmowy z właścicielami nieruchomości graniczących z inwestycją i obiektami bazowymi jednostki, celem negocjacji ich wykupu lub zgodnie z ustawą wysiedlenia w zamian za odszkodowanie.