Młodzież z klas wojskowych oraz ratownicy JRS brali udział w szkoleniu z topografii i zgłębiali tajniki skrytego przemieszczania się. Zajęcia obejmowały również budowę ukryć i schronień oraz przetrwania w terenie przygodnym. Adepci sztuki wojskowej poznali tajniki kamuflażu połączone z kilkunasto kilometrowym marszem na azymuty, który zakończył się budową szałasów i przyrządzaniem posiłków z tzw. zasobów miejscowych. Zajęcia szkoleniowe obejmowały również obsługę karabinków Kbk AKMS.