Realizując zadania statutowe na rzecz obronności kraju Komenda OSP Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej wychodząc naprzeciw potrzebom resortu Obrony Narodowej podjęła współpracę z 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. ,,Zo” . Żołnierze 82 Batalionu Piechoty Lekkiej pierwszy cykl szkolenia rozpoczęli od 02 do 03 marca br. na terenie Bazy Operacyjnej JRS w Kowalewku. Szkolenie  obejmowało między innymi elementy taktyki zielonej, a także podstawy działań w terenie zurbanizowanym na obiektach zamkniętych gdzie uczono się procedur związanych z planowaniem i zajmowaniem obiektów. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem weteranów JW 2305, a także w oparciu o zdobyte już spore doświadczenie kadry 82 Batalionu. W trakcie ćwiczeń Komendę Jednostki Ratownictwa Specjalnego odwiedził zastępca dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Paweł Lech oraz dowódca 82 Batalionu Piechoty Lekkiej z Inowrocławia ppłk Dariusz Szypura, którzy na ręce Komendanta JRS w Kowalewku, Krzysztofa Napieralskiego złożyli serdeczne podziękowania dla Ratowników JRS za zaangażowanie w przygotowanie logistyczne zajęć. Planowane są kolejne szkolenia z wykorzystaniem Bazy JRS oraz Strzelnicy w ramach współpracy z 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, Klasami Mundurowymi ZS w Szubinie, oraz innymi formacjami mundurowymi.

www.jrs-kowalewko.pl