UNITARKA PROOBRONNYCH

Na terenie Bazy Operacyjnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku trwają intensywne zajęcia poligonowe dla uczniów klas mundurowych oraz kandydatów do służby w JRS.  Ten program Przysposobienia Wojskowego od lat jest realizowany w bazie JRS i obejmuje szereg zagadnień między innymi: musztrę, terenoznastwo, szkolenie ogniowe, taktykę lekkiej piechoty oraz zasady bytowania w terenie przygodnym. Ponadto stałym elementem zajęć jest szkolenie strzeleckie, które obejmuje wykonanie strzelań z różnego rodzaju broni w tym również strzelania nocne do celów podświetlanych. Młodzi adepci zostaną również zapoznani z zasadami użytkowania pojazdów ATV oraz kołowym transporterem opancerzonym BRDM-2.

www.jrs-kowalewko.pl