15 grudnia br. o godzinie 18:30 odbyło się spotkanie opłatkowe, dla ratowników i sympatyków Jednostki. Na tradycyjną zbiórkę stawiło się przeszło 40 ratowników.

Spotkaniu przewodniczył ks. proboszcz Jarosław Rusnak, który wygłosił okolicznościowe przemówienie dziękując ratownikom za całoroczne zaangażowanie i życząc im dalszych sukcesów. Następnie głos zabrał Komendant Jednostki, dokonując symbolicznego złożenia życzeń całej załodze Bazy Operacyjnej „Północ”. Nastąpiło tradycyjne łamanie opłatkiem.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK, Okręgu Wołyń, Krzyży 27 WDP AK. Zaszczyt ten przypadł mjr rez Witoldowi Błasiakowi oraz st. rat. Robertowi Światłowskiemu, kpt Przemysławowi Zalewskiemu.

W czasie spotkania  Komendant Jednostki Krzysztof Napieralski przedstawił sprawozdanie  podsumowujące działalności OSP JRS w 2017 r. oraz zostały przedstawione kierunki działania i rozwoju na rok 2018.Spotkanie przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze.