Od 25 maja na terenie Bazy Operacyjnej JRS OSP w Kowalewku stacjonowali żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawadzkiej ps. ,,Zo”.  W ramach planowanych ćwiczeń żołnierze przeprowadzili szkolenie taktyczne  i doskonalące umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca .W oparciu o infrastrukturę JRS zostały również przeprowadzone zajęcia na obiektach bazowych z tzw. czarnej taktyki, oraz skrytego zajmowania obiektów i uwalniania zakładników. Prym w wyszkoleniu wiedzie 82 Batalion Lekkiej Piechoty z Inowrocławia , który uzyskuje wysokie oceny za prezentowany poziom wyszkolenia. 27 maja br. Jednostkę Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku  wizytował ppłk Dariusz SZYPURA, który wspólnie z kadrą JRS omówili zakres planowanych ćwiczeń, a także obserwowali wykonany pokaz  z użyciem Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej Grot. Wykorzystuje on barwiącą amunicję pozwalająca na stworzenie realnych warunków pola walki.

www.jrs-kowalewko.pl