Zgodnie z rocznym planem działań OSP JRS w Kowalewku, w jesienno-zimowej aurze grupa kandydatów do służby wyruszyła na swoje pierwsze tzw. bytowanie. Do pokonania mieli dystans 25 km z obciążeniem oraz naukę terenoznastwa, budowę schronień, rozpalanie ognisk, a także przyrządzanie posiłków z zasobów miejscowych. Ta jakże trudna próba sił w warunkach pierwszego mrozu okazała się próbą psycho-fizyczną adeptów ratownictwa, którzy zweryfikowali filmowe i komputerowe doświadczenia o twardzielach filmowych. Szkolenia tego typu w Jednostce odbywają się od 15 lat w ramach realizacji Statutowych działań na rzecz bezpieczeństwa powszechnego oraz obrony narodowej, a także przygotowują młodzieży do pełnienia służby w formacjach mundurowych. Należy pamiętać, że nasza jednostka oprócz działalności związanej z ratowaniem mienia i życia ludzkiego, działa również na płaszczyźnie związanej z obronnością kraju, a co za tym idzie realizuje programy szkoleń ogólno-wojskowych.  W latach ubiegłych do stałych przedsięwzięć  należały Szkolenia Proobronne Młodzieży i kursy przetrwania, realizowane na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz działalność na rzecz Obrony Terytorialnej.  W takcie zajęć młodzież uczy się dyscypliny, pracy w grupie, doskonali umiejętności sportowe i spędza czas pozalekcyjny w aktywny sposób.  Dziś wielu naszych ratowników, którzy zaczynali swoją przygodę z mundurem przed piętnastoma laty, służy w prestiżowych Jednostkach Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej,  Straży Pożarnej czy Pogotowiu Ratunkowym.