W minionym tygodniu dobiegło końca kolejne szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego obejmujące kurs przetrwania. SERE na poziomie B zostało już na stałe wpisane w krajobraz funkcjonowania Bazy Operacyjnej JRS w Kowalewku, a to dzięki wieloletniej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, a także doskonałym warunkom terenowym występującym w Dolinie Noteci. Ponadto w ramach trwających uzgodnień oraz prac związanych z rozszerzeniem współpracy na rzecz obronności kraju został ustalony program współpracy JRS z terenowymi oddziałami Obrony Terytorialnej i tworzenia zaplecza logistycznego wsparcia.  Obecna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie znacznie wzmogła i przyśpieszyła prace nad stałym rozwijaniem programu szkoleń w oparciu o potencjał kadrowo-sprzętowy JRS dla żołnierzy Wojska Polskiego jak również młodzieży klas o profilu mundurowym.