W miniony weekend zostały przeprowadzone zajęcia dla kandydatów do służby w JRS oraz dla uczniów klas mundurowych. Program zakładał szkolenie dotyczące zagadnień wojskowych oraz medycznych. Nieodzownym stałym elementem w tego typu przedsięwzięciach są marsze terenowe na różnych dystansach, podczas których adepci wykonują poszczególne zadania przemieszczając się w terenia za pomocą mapy i kompasów.  W trakcie zajęć został przeprowadzony następujący blok tematyczny tj. budowa ukryć i schronień, ewakuacja rannych i poszkodowanych orza udzielanie pierwszej pomocy, skryte pokonywanie trenu zajętego, bronioznastwo, a także wykonywanie strzelań z broni krótkiej i długiej centralnego i bocznego zapłonu.

www.jrs-kowalewko.pl