W tym trudnym epidemicznym czasie przeprowadzono wielogodzinne kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z JRS Kowalewko.

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Głównym celem kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W ostatnich dniach odbyły się egzaminy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Strażacy JRS Kowalewko w raz innymi uczestnikami kursu po zaliczeniu części teoretycznej przystąpili do egzaminu z części praktycznych, w tym m.in. te dotyczących postępowań z poszkodowanym w sytuacjach urazowych. Dla kursantów przygotowano wiele pozorowanych sytuacji z jakimi mogą spotkać się podczas działań w ramienia swoich jednostek jak też i tych, które mogą się wydarzyć na co dzień. Komisja oceniała nie tylko ich działanie na poszczególnych etapach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale także współdziałanie w grupie, nie pomijając kwestii związanych ze wsparciem psychicznym poszkodowanego. Każde działanie było odpowiednio punktowane. Wszyscy strażacy, którzy wzięli udział w kursie zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika.

Strażacy JRS nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na temat nagłych zdarzeń i zachorowań, aby nieść pomoc jeszcze bardziej skutecznie w myśl etosu strażackiego „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”