16 i 17 marca br. na terenie Bazy Operacyjnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego trwało szkolenie doskonalące dla kadetów klas mundurowych.  Intensywne zajęcia obejmowały szereg zagadnień w tym bronioznawstwo, które zostało zakończone pierwszym w ich życiu strzelaniem nocnym do
celów podświetlanych.

Kadeci zostali również zapoznani z zasadami działania rakietnic oraz flar ratowniczych, a także mieli możliwość ich praktycznego zastosowania.
To był dobry sprawdzian nabytych umiejętności i impuls do dalszych działań.