Miniony weekend był bardzo owocny i pracowity dla ratowników Naszej Jednostki. Zgodnie z realizacją planu szkolenia podstawowego, prowadzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy doskonalili umiejętności z zakresu niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Szkolenie obejmowało ewakuację osób poszkodowanych, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,  a także pracę z narzędziami hydraulicznymi.

Pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy PSP zajęcia przebiegały sprawnie , a także bardzo realistycznie.