Miniony weekend upłynął ratownikom i kandydatom w OSP JRS Kowalewko pod kątem szkolenia medycznego, kwatermistrzowskiego, a także na  poznaniu zasad działania aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych. Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie Bazy Operacyjnej ,,Północ” pod kierownictwem dowódcy JOT rat.med. Błażeja Trelińskiego oraz rat. Sebastiana Pochylskiego.

Przedsmak aktywności i zaangażowania ratowników w prace kwatermistrzowskie na obiektach jednostki  może zwiastować nadchodzącą wiosnę na Krajnie i Pałukach.