Szczególne podziękowania dla OSP JRS w Kowalewku
Na ręce Krzysztofa Napieralskiego Komendanta OSP Jednostki Ratownictwa
Specjalnego w Kowalewku złożono szczególne dla Nas druhów,
podziękowania, które trafiło od podopiecznych Polskiego Związku
Głuchych. Jest to jeden z tych szczególnych momentów i takie chwile
napędzają nas do jeszcze większego wysiłku wniesionego w prace na rzecz
społeczeństwa.

Dziękujemy
Doruchowie OSP JRS Kowalewko