Uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego oraz Najświętszej Maryi Panny w Kowalewku rozpoczęły się w samo południe uroczystą Mszą Świętą w miejscowym kościele. Na terenie bazy JRS został przeprowadzony apel w trakcie którego wręczono odznaczenia za szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z patriotycznym i obronnym wychowaniem młodzieży, a także odznaczono zaangażowanych strażaków, którzy realizowali misję poza granicami kraju uczestnicząc w ewakuacji ludności cywilnej z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Uroczystości miały bardzo podniosły charakter, a w trakcie ich trwania jednostkę odwiedził również zespół telewizyjny z Muzeum Powstania Warszawskiego, który nagrywał materiał na temat działań strażaków i ich zaangażowania w pomoc uchodźcom wojennym oraz wsparcia humanitarnego i wojskowego, które na przestrzeni kilkunastu miesięcy płynęło do naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy. Ponadto został przeprowadzony pokaz i szkolenie z zakresu medycyny pola walki wraz z szkoleniem strzeleckim na obiektach Mundurowego Klubu Strzeleckiego oraz tradycyjne loty motolotniowe. Uroczystości zgromadziły weteranów Sił Zbrojnych RP w tym wielu emerytowanych żołnierzy Wojska Polskiego również z Sił Specjalnych.  Uroczystości zakończyły się tradycyjnym spotkaniem mundurowych pokoleń.