W ubiegłym tygodniu dobiegło końca szkolenie z podstawowych technik przetrwania, które zawierały elementy SERE. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze SOP. Cykliczne zajęcia szkoleniowe tego typu są stałym elementem prowadzonym przez instruktorów JRS. Kursanci mają doskonałą okazję do sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności z zakresu technik przetrwania i poznania nowych, które niejednokrotnie zaskakują i weryfikują ich wyobrażenia o przetrwaniu. W trakcie tego typu szkoleń duży nacisk kładziony zostaje na naukę topografii oraz pracy z kompasem. Również nieodzownym i stałym punktem szkolenia są marsze długodystansowe połączone z pozyskiwaniem żywności i wody z tzw. zasobów miejscowych.