Komenda Jednostki zaprasza na spotkanie opłatkowe wszystkich ratowników czynnych jak również będących w rezerwie oraz sympatyków JRS na spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 17-00.