Ratownicy OSP JRS, którzy przeszli Covid-19 włączyli się czynnie w apel o oddawaniu osocza. Na szczególną uwagę zasługuje postawa kandydata Michała Goleckiego, który również przeszedł zakażenie w październiku ubiegłego roku. Obecnie aktywnie włączył się w zbiórkę oddawania krwi wraz z druhami działającego przy OSP JRS Klubu Honorowych Dawców ,,Kropla Życia ”, którym od 8 lat kieruje mjr rez. Witold Błasiak.

www.jrs-kowalewko.pl