Realizując roczny plan szkolenia, działając w oparciu o zawarte przed kilkoma laty porozumienie o współpracy wzajemnej na strzelnicy Jednostki Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka trwa szkolenie doskonalące umiejętności strzeleckie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Służba Więzienna jest stale rozwijającą się formacją. Wszyscy funkcjonariusze, którzy przystępują do zajęć praktycznych muszą znać przepisy dotyczące użycia broni palnej. Muszą wiedzieć jaki jest tryb postępowania przed użyciem broni palnej, jakie są przypadki użycia i wykorzystania broni oraz znać zasady postępowania po jej użyciu lub wykorzystaniu.

Samo szkolenie strzeleckie pozwala na połączenie teorii z praktyką. Postawa, znajomość przepisów, skuteczność strzelania, zasady zachowania się na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią to kryteria, które były brane pod uwagę przy ocenie strzelającego.

Przede wszystkim bezpieczeństwo – Tam gdzie jest mowa o broni palnej nie może być mowy o przypadku, nie ma miejsca na pomyłki, a każdadecyzja o jej użyciu lub wykorzystaniu musi być dokładnie przemyślana. Program przewiduje strzelania sytuacyjne jak również dynamiczne i specjalne.Szkolenie strzeleckie ma na celu utrwalenie i sprawdzenie umiejętności sprawnego posługiwania się bronią palną.Zajęcia doskonalące funkcjonariuszy Zakładów Karnych na stałe wpisały się do kalendarza Mundurowego Klubu Strzeleckiego i wielu z nich korzysta również z wachlarza możliwości treningów strzeleckich prowadzonych w trakcie weekendowej ligi strzeleckiej.