Wpis ten był żartem z okazji Prima Aprilis 🙂

Pozdrawiam!

 

SKOT to skrót od Specjalnej Kompanii Obrony Terytorialnej, która to na mocy Decyzji 1/04/2022 z dnia 1 kwietnia br. dzięki staraniom Komendy JRS oraz zapisów Ustawy o Obronie Ojczyzny została powołana do życia i będzie stacjonowała w miejscowości Kowalewko. W ramach powołania do życia nowej formacji uzbrojonej w skład, której wchodzi cały pododdział strażaków ratowników ustalono zakres odpowiedzialności za rejon zgrupowania, a także doposażenie finansowe i sprzętowe. W ramach Powszechnego Obowiązku Obrony Ojczyzny oraz działań na rzecz umacniania obronności kraju Rada Państwa podjęła decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 18 milionów złotych na wykonanie stosownej infrastruktury szkoleniowej i obronnej. Finansowaniu podlegać będą między innymi rozbudowa strzelnicy bojowej na dystansie 200m wraz z zapleczem logistycznym dla pojazdów BRDM-2 i KTO Rosomak, których załogi będą odbywały naukę strzelań nocnych z działek szybkostrzelnych FUS, kolejną inwestycją będzie przygotowanie stałego lądowiska dla śmigłowca ewakuacji medycznej MEDAVAC, który będzie bazował w powstałym hangarze nieopodal wsi Kowalewko na byłych terenach należących do Lasów Państwowych, które to z kolei nieodpłatnie przekazały ten areał około 250 ha na działalność poligonową JRS i SKOT. Specjalna Kompania Obrony Terytorialnej w głównej mierze będzie szkoliła się w zakresie minowania i wysadzania obiektów infrastruktury krytycznej, a co za tym idzie otrzyma również odpowiedni sprzęt do przeprowadzania detonacji ćwiczebnych, którego koszt w całości zostanie pokryty z budżetu gminy. Dotychczasowa działalność JRS na rzecz obronności kraju oraz na stałe wpisujące się przedsięwzięcia Wojska Polskiego na terenach sołectwa Piotrowo dostrzegł w odpowiednim czasie gen.bryg.Bartosz KUFFEL pełniący funkcję Szefa Sztabu Połączonych Sił FREEDOM podlegających bezpośrednio dowództwu Armii Stanów Zjednoczonych. Skutkowało to niedawną wizytacją specjalsów z Navy Seel oraz Delta Force, którzy będą odpowiadali za harmonogram szkolenia i prac budowlanych w tym za wykonanie strzelnic i schronów lotniczych oraz magazynów broni. Jak podkreślił ustępujący komendant Jednostki z Kowalewka Krzysztof Napieralski decyzja którą podjęto w ramach tworzenia Specjalnej Kompanii Obrony Terytorialnej jest pokłosiem wieloletnich starań, oraz pracy zespołowej naszego środowiska zakresie szkolenia obronnego obywateli.   Prace inwestycyjne mają ruszyć w czerwcu br. i potrwać do końca 2024 r.   Oficjalne uroczystości rozpoczęcia inwestycji zbrojeniowej zostaną poprzedzone wizytacją przedstawicieli Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP w maju br.