Na ręce komendanta OSP JRS spłynęły kolejne podziękowania tym razem od płk Artura KOZŁOWSKIEGO z Jednostki Specjalnej AGAT im.gen.dyw. Stefana ROWECKIEGO ,,GROTA”. Specjalsi z Gliwic, których motto brzmi Siła i Ogień Po nas Tylko Zgliszcza, są jedną z kilku formacji Wojsk Specjalnych, z którą strażacy z Kowalewka współpracują od kilku lat, czerpiąc doświadczenie oraz angażując się w realizację przedsięwzięć szkoleniowych na rzecz obronności kraju. Podczas planowanych zagadnień dotyczących zajęć terenowych dla grup specjalnych ważnym elementem jest stała współpraca z Lasami Państwowymi, a zwłaszcza lokalnym Nadleśnictwem Szubin, gdzie zarówno strażacy z Kowalewka, jak i żołnierze Wojsk Specjalnych zawsze mogą liczyć na profesjonalizm leśników oraz ich przychylność. Należy podkreślić również znaczące zaangażowanie żołnierzy 82 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Inowrocławia, która pod dowództwem ppłk Dariusza SZYPURY od samego początku wspólnie z JRS działa na kanwie ścisłej współpracy z Wojskami Specjalnymi. Połączenie tych komponentów gwarantuje skuteczność działania oraz znacząco stawia poprzeczkę spec żołnierzom, którzy realizują szkolenie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych.