19 maja br. Sekcja Logistyczna JRS  wsparła działania żołnierzy Wojska Polskiego przy przeprowadzanym szkoleniu SERE B , które odbyło się na terenach Nadleśnictwa Różanna.  Współpraca Jednostki z Kowalewka z komponentami Sił Zbrojnych RP swoich początków sięga w 2004 r. podczas realizacji szeregu zadań zleconych przez Ministerstwo Obrony Narodowej z zakresu szkoleń przetrwania, przygotowania młodzieży do zawodowej służby wojskowej oraz w trakcie kursów zwiadowców i łączników motocyklowych na potrzeby obronności kraju.  W roku bieżącym planowane są kolejne przedsięwzięcia dotyczące między innymi wspólnych działań z Wojskami Obrony Terytorialnej, które będą dotyczyły między innymi tematyki ratownictwa, strzelectwa, oraz ewakuacji z wykorzystaniem środków lotniczych.