6 maja br. na terenie Bazy Operacyjnej ,,PÓŁNOC ” Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku nastąpiły sąsiedzkie odwiedziny wycieczki cyklistów z oddalonego o 12 km Paterka.  Przybycie licznej rowerowej ekipy było doskonałą okazją do zapoznania się z terenem OSP JRS i wyposażeniem, a także do zdrowej rywalizacji sportowej na strzelnicy.

Jak się okazało prym w tej dziedzinie wiodła duża grupa strażaków ochotników z rodzimej OSP Paterek i choć ukryli się pod cywilnymi odzieniem wprawne oko komendanta i zachowana czujność natychmiast ich wychwyciło.

Po odpoczynku i rywalizacji sportowej przeprowadzonej na popularnych kałachach ( kbk AK 47 ), wycieczka sąsiadów  ruszyła w dalszą drogę kierując się do Sipior jednocześnie zapowiadając  rychły  powrót.