Ratownicy JRS w Kowalewku z wizytą u Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

 

Na zaproszenie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Łukasza Schreibera delegacja OSP JRS Kowalewko, którą reprezentował komendant Krzysztof Napieralski wraz z rat.spec. Mariuszem Porysiakiem pełniącym funkcję szefa służby technicznej zameldowała się 19 grudnia br. na zebraniu w KPRM w Warszawie. Komendant w krótkiej prezentacji przedstawił ministrowi aktualny stan operacyjno-techniczny jednostki oraz plany na najbliższą przyszłość i omówił nowe kierunki rozwoju w tym także  lotniczy.

Poruszono tematykę związaną z potrzebami jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na terenie gminy Kcynia a także systemowych jednostek KSRG. Minister wysoko ocenił dotychczasową działalność społeczną JRS Kowalewko, którą miał okazję wizytować w kwietniu br. a także zwrócił uwagę na szeroki wachlarz możliwości pracy z młodzieżą i inicjatywy sportowe podejmowane przez Mundurowy Klub Strzelecki posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którym kieruje inst. Robert Światłowski. Spotkanie było również doskonałą okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę i wkład Pana ministra w pomoc okazaną strażakom w trakcie zeszłorocznej nawałnicy oraz wsparcia powiatu nakielskiego. Komendant przekazał pamiątkowy ryngraf Jednostki, a także  złożył w imieniu całej załogi Bazy Operacyjnej ,,Północ” życzenia świąteczne Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.